Privacy- en cookieverklaring

19 mei 2020

Via onze website worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Bewust Bezorgd is een actieprogramma van Thuiswinkel.org met als doel het verduurzamen van de e-commercelogistiek. Thuiswinkel.org acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt.

Dat betekent onder andere dat wij:

 • via deze privacyverklaring onze doeleinden duidelijk specificeren voordat wij persoonsgegevens verwerken;
 • onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 • je eerst expliciet om toestemming vragen om je persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin jouw toestemming is vereist;
 • passende beveiligingsmaatregelen nemen om je persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • je recht respecteren om je persoonsgegevens op jouw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Thuiswinkel.org is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel bij de website www.bewustbezorgd.org. Wij raden je aan deze zorgvuldig te lezen.

Als je vragen hebt, of wilt weten wat we precies van jou bijhouden, neem dan contact op met Bewust Bezorgd.

Statistieken en profilering

Wij houden statistieken bij over het gebruik van onze website. Met deze statistieken verbeteren we onze website om zo bijvoorbeeld alleen nog relevante informatie te laten zien.

Verstrekken aan derden

Wij werken met bepaalde bedrijven samen, die jouw hierboven genoemde persoonsgegevens van ons kunnen ontvangen.

Reclame

Wij willen je graag e-mails sturen over Bewust Bezorgd, e-commercenieuws en andere nieuwe producten en diensten van Thuiswinkel.org. Bij het registreren van je account bieden wij een mogelijkheid om bezwaar te maken tegen het ontvangen van de nieuwbrief van Thuiswinkel.org.

Je kunt op ieder moment bezwaar maken tegen deze reclame. Elke e-mail bevat een mogelijkheid om je af te melden voor de nieuwsbrief zodat je deze niet meer ontvangt.

Je ontvangt ook e-mailnotificaties op basis van de door jou opgegeven interessegebieden. Dit gebeurt op basis van je toestemming.

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen

Met uitzondering van de hierboven genoemde partners, geven wij je persoonsgegevens onder geen voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen, behalve als wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).

Cookies

Onze website gebruikt cookies. Cookies zijn kleine bestandjes waar we informatie in kunnen opslaan zodat je je gegevens niet constant opnieuw hoeft in te vullen en wij kunnen zien of onze website goed werkt.

Je kunt via je browser het plaatsen van cookies uitschakelen, maar sommige dingen van onze website werken dan niet goed meer.

Google Analytics

Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Wij hebben hiervoor een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. Daarin staan strikte afspraken over wat zij mogen bijhouden. Wij staan Google toe de verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten. Wij laten Google de IP-adressen anonimiseren.

Beveiliging

De beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij zorgen ervoor dat je gegevens bij ons goed beveiligd zijn. We passen de beveiliging steeds aan en letten goed op wat er mis kan gaan.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent. Wij zullen ons best doen om eventuele wijzigingen ook apart aan te kondigen.

Inzage, wijzigen en verwijderen van je gegevens

Als je vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van jou hebben, kun je altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.

Je hebt de volgende rechten:

 • Uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen.
 • Inzage krijgen in de precieze persoonsgegevens die we hebben.
 • Het laten corrigeren van fouten.
 • Het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens.
 • Intrekken van toestemming.
 • Bezwaar maken tegen een bepaald gebruik

Let op dat je altijd duidelijk aangeeft wie je bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Klacht indienen

Als je vindt dat wij jou niet op de juiste manier helpen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens

Bewust Bezorgd, initiatief van Thuiswinkel.org
Horaplantsoen 20
6717 LT Ede
bewustbezorgd@thuiswinkel.org
0318648575

Als webshop meer bewust pakketjes versturen?

Met onze non-profit rekentool Bewust Bezorgd helpen wij jouw logistiek gemakkelijk verduurzamen én kosten reduceren. Help jij mee de klimaatdoelstellingen te halen?