Hoe werkt de rekentool?

Een geavanceerd rekenmodel op basis van vervoerdersdata

Bewust Bezorgd is een rekentool gemaakt voor de e-commercesector om de CO-uitstoot per afgeleverd pakketje te berekenen. Het is beschikbaar voor webwinkels in de vorm van een API (application programming interface).

Bewust Bezorgd is ontwikkeld door TNO en wordt jaarlijks up-to-date gehouden met actuele vervoerdersdata. TNO berekent kengetallen uit de vervoerdersdata, op basis waarvan analyses en berekeningen kunnen worden uitgevoerd.

TNO heeft het rekenmodel van Bewust Bezorgd opgesteld en verwerken updates in opdracht van Ministerie IenW, Topsector Logistiek en Connekt.

Gemaakt met echte data van vervoerders

Bewust Bezorgd is zeer geavanceerd; de berekeningen worden gedaan met echte data die verkregen is van verschillende vervoerders. Deze data wordt jaarlijks geüpdatet.

De hoeveelheid CO₂-uitstoot die gepaard gaat met de bezorging van een pakket hangt af van zeer veel variabelen. Deze worden allemaal meegenomen in de berekening.

De variabelen in de tool

De tool bestaat uit een aantal belangrijke eigenschappen, welke we variabelen noemen. Enkele variabelen die zijn opgenomen in de rekentool zijn:

  • het volume van de verzonden pakketten;
  • het aantal kilometers dat ieder pakketje aflegt;
  • het vervoersmiddel dat gebruikt wordt;
  • de vulgraad van busjes;
  • de afleveroptie.

De methodologie

Bewust Bezorgd is gebaseerd op de BigMile-methode en voldoet aan Europese normen. De methode waarmee de berekeningen gedaan worden is gebaseerd op de Europese EN16258 norm en is daarnaast gecombineerd met de COFRET interpretatie.

Lees meer over Bewust Bezorgd gebruiken

Bewust Bezorgd in 6 stappen uitgelegd

De consument doet een online bestelling en kiest daarbij de gewenste bezorging en levering.
Het bestelde pakketje wordt klaargemaakt en vanuit het magazijn van de webwinkel naar een sorteercentrum gebracht.
In het sorteercentrum wordt een geoptimaliseerd ritschema gemaakt. De bezorger levert hieruit alle bestellingen bij de consument af.
Na het afronden van de rit weet de bezorger de gebruikte brandstof van de bestelauto. Dit rekenen we om naar CO2-uitstoot.
Door middel van een berekening krijgt ieder pakketje een weegfactor. Met behulp van de weegfactor wordt de totale CO2-uitstoot van de bestelauto verdeeld.
Ieder pakketje heeft nu een unieke weegfactor met CO2-uitstoot, dit wordt omgezet naar absolute getallen. Zo weet je precies hoeveel gram CO2 het bestelde pakketje heeft uitgestoten.

Toewijzing CO2-uitstoot

Het toewijzen van de CO2-uitstoot aan ieder pakketje afzonderlijk wordt gedaan volgens de EN16258-norm. De methode die voor Bewust Bezorgd gebruikt wordt is de COFRET-methode.

Hoe werkt de COFRET toewijzing?

De oplossing die COFRET voorstelt gaat uit van de basisgegevens van het bedrijf, is evenwichtig, werkt in alle omstandigheden en is precies na te rekenen op basis van de administratie.

Het nadeel van de COFRET-methode is dat er een berekening in zit die voor een mens lastig is:

  • Vogelvlucht afstanden bepalen;
  • Capaciteitsbeslag bepalen van lading;
  • Gewogen toewijzing doen.

Die berekening is echter heel goed te automatiseren, wat het nadeel wegneemt.

Als webshop meer bewust pakketjes versturen?

Met onze non-profit rekentool Bewust Bezorgd helpen wij jouw logistiek gemakkelijk verduurzamen én kosten reduceren. Help jij mee de klimaatdoelstellingen te halen?